Viktig rettsak i Las Vegas

Las Vegas og Nevada er ikke bare en drømmenes land lenger. De siste ti årene har de opplevd store problemer forbundet med tørke og knappe vannressurser, men på tross av dette virker det som om casinoene og politikerne i byen lever i fornektelse skriver spillnettstedet NorgesKasinoer.org i en lederartikkel. De fortsetter å bygge store nye leilighetskomplekser og golfbaner, som vil trenge store vannressurser i årene fremover. Samtidig forventes det at Las Vegas, som er en gigantisk turistdestinasjon, vil få færre besøkende i årene som kommer pga. økende temperaturer, lengre tørkeperioder, og vannmangel. Denne kombinasjonen kan føre til at regionen vil få færre besøkende, som mest sannsynlig vil føre til mindre inntjening og færre arbeidsplasser i casino-industrien.

På tross av dette er vel verdt å nevne at flere viktige casinoer i Las Vegas har tatt grep for å bli mer miljøvennlige, bl.a. gjenbruker man vann og resirkulerer i stor skala. Allikevel er også et poeng å presisere at dette i hovedsak blir gjort for å skjære ned på kostnader, og muligens ikke for å redde miljøet.

Viktig rettsak

En føderal dommer i USA skal snart bestemme hvorvidt det er nødvendig med flere nye studier før en massiv rørledning skal hente vann fra rurale Nevada til Las Vegas og dets turister.

Dommeren, Andrew Gordon, fortalte advokatene på hver sin side av saken at han skulle forsøke å avgjøre hva som burde legges mest vekt på: Miljøforkjemperes advarsler om at prosjektet vil føre til nye sandstormer i dalene i Nevada, og offentlige myndigheter sine forsikringer om at de ikke hadde valgt å pumpe vann om det var for farlig.

Staten svarte nemlig at den bare gir rettigheter til vann om det går like mye inn som det går ut, da dommeren spurte om alt grunnvannet ville gå tomt. Samtidig presiserte staten at de mente det var statlige ingeniører sin oppgave å sikre at dette ikke skjedde. Nettopp de statlige ingeniørene mener at det ikke er fare for at grunnvannet vil forsvinne totalt. De statlige ingeniørene er blitt saksøkt i en separat rettssak, så dette faktum er dog enda ikke avgjort.

Advokaten for miljøforkjemperne fortalte den føderale dommeren at vannet under jorden i Nevada kan dateres tilbake til istiden, og at det derfor er åpenbart at det ikke vil bli fylt på samtidig som det blir tømt, og at miljøskader dermed er uunngåelig. Han fortalte videre at dette prosjektet er designet for å ta maksimal mengde vann fra jorda, i all evighet.

Myndighetene overkjører

Det ble gjennomført åtte år med studier, før et statlig byrå ga tillatelse til rørledningen. Planen er at denne skal frakte vann fra rurale Nevada til det tett befolkede Las Vegas, med to millioner innbyggere og 40 millioner turister per år.

I løpet av rettssaken måtte også statens advokat innrømme at de kun gir rettighetene til vannet, men ikke bestemmer hvor mye som blir pumpet ut.

Utgivelsen av statlige vannlisenser har ført til flere rettstvister i statlige og føderale rettsaker mellom føderale myndigheter, miljøaktivister, lokale myndigheter i rurale byer, i tillegg til indianerstammer i områdene.

Ingen av indianerstammene ble konsultert i prosessen, og ingen sa seg enige i planene til myndighetene, sier representanter for stammene. Lederne av indianerstammene frykter at myrene i områdene hvor de bor skal bli tørre og døde. Disse områdene er hellige, og et historisk landemerke på grunn av massakrer som fant sted her for over hundre år siden.

«Når vannet er borte, er det borte for alltid», sa en av lederne for stammenes søksmål til pressen.

Føderale myndigheter innrømmer at det vil koste milliarder av dollar å bygge en rørledning som daglig skal frakte vann over svært lange avstander, en kjøretur som er like lang som fra Los Angeles til Las Vegas. Allikevel understreker de at dette kan bli livsviktig om tørkeperiodene fortsetter, eller øker i styrke, og Lake Mead, som utgjør nitti prosent av Las Vegas sitt vannforbruk, fortsetter å tømmes.