Naturlige Byggematerialer

Naturlige byggematerialer er oftest kategorisert som byggematerialer som kommer fra naturen, kan bearbeides med enkle midler og som ikke kan produseres industrielt. Materialer fra naturen er autentiske og er det de utgir seg for å være. Naturlige byggematerialer er også gjenvinnbare og inneholder som oftest ikke tilsatte kjemiske stoffer. Noen eksempler på naturlige byggematerialer er tre, stein, leire, strå, teglstein, betong og stål.

Det er en betydelig Sammen­heng mellom hvilke byggematerialer som er brukt og folk sin opplevelse av innemiljø. Tre er generelt sett på som et godt byggemateriale i norge. Dette gjelder særlig bruk av tre som gulvmateriale. Variasjon og kontraster i materialbruk er bra for innemiljøet, men det er viktig at materialene som blir brukt passer inn stilmessig og funksjonelt i det helhetlige miljøet der blir brukt, tre er for eksempel ikke alltid sett på som praktisk for kjøkkengulv eller våtrom.

Miljøvennlig Bygging med Shippingindustriens Legoklosser

Stål, som jo ofte er regnet som et av de naturlige byggematerialene, er hovedingrediensen i shipping containere. Shippingcontainere har i det siste tiden blitt mer og mer populært som basis for bygging av boliger både i Norge og mange andre steder i verden. Med containere som basis kan man lage originale arkitektoniske løsninger for en relativt billig penge. Containere kan stables på interessante måter omtrent på samme måten som man stabler Lego, noe som gjør at containernes begrensninger faktisk kan brukes for å for å øke romlig kvalitet, for eksempel ved å plassere store vinduer i endevegger og runde vinduer i sidevegger og tak. Terrasser og utspring kan man få på kjøpet. Konstruksjoner baserte på containere er solide ettersom containere er laget for å tåle 30 tonn med vekt. Dette gjør at vekten i konstruksjonen ofte kan plasseres mer kreativt enn i andre modulbaserte byggemetoder. Komforten i et containerhus er absolutt på samme nivå som vanlige hus, og isolasjon, vann og varmeløsninger kan brukes på samme måte som i vanlige hus eller til og med passivhus.

Hus som er basert på containere er også miljøvennlige. Først av alt så er huset i utgangspunkt basert på gjenbruk av resirkulerte shippingcontainere. Hus basert på containere kan faktisk også i mange tilfeller lett plukkes fra hverandre og sammensettes igjen ved flytting, så du kan faktisk ta med deg hele huset når du flytter. Det at huset er enkelt å flytte på gjør også at hus av denne typen ofte kan gjøre bruk av mer utradisjonelle tomter. For eksempel kan huset være plassert på en lekter på sjøen ett år for så å bli flyttet til taket av en bygning det neste året dersom det gis tillatelse til å øke byggehøyden. Infrastruktur for transportering av huset trenger man heller ikke bekymre seg for ettersom det meste av transportnettet er klargjort for transport av containere via vogntog, tog eller båt, og så heises bygget simpelthen på plass med en kran. Bygging av hus basert på containere er generelt sett en relativt rask og mindre ressurskrevende prosess som derfor belaster miljøet mindre. Hvis huset etter hvert skal rives er det også mer miljøvennlig siden huset for det meste er laget av rene og enkle materialer som i stor grad kan gjenvinnes, men samtidig er hus baserte på containere solide og varer som regel i mange år.