Kildesortering for nybegynnere

Plastemballasje

I løpet av et år vil hver nordmann kaste nærmere 15 kilo plast. Plastemballasje til gjenvinning kan for eksempel være poser, folie, beger, kanner, bokser og flasker av plast. For hver kilo plast som gjenvinnes spares to kilo olje, som resulterer i store besparelser på råvareutvinning, CO2-utslipp og energi. Plastemballasjen må tømmes helt slik at den er ren før den kildesorteres. Det er som oftest nok å skylle med kaldt vann og kanskje skrubbe litt om nødvendig. Du trenger ikke ta av klistremerkene på emballasjen. Plasten blir til nye produkter av forskjellige typer.

Metallemballasje

Ettersom metall er blant det letteste å gjenvinne har mye av metallet som er i nye produkter i dag vært smeltet om flere ganger allerede. Med unntak av drikkebokser med pant inkluderer metallemballasje all emballasje av metall slik som for eksempel hermetikkbokser, aluminiumsformer, påleggstuber av metall og telysholdere. Skyll og tørk skitten metallemballasje før kildesortering. Etiketter kan du la være på. Etter sortering selges Innsamlet metallemballasje til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som som for eksempel spikere, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler. Mye av metallemballasjen er laget av aluminium. Ved gjenvinning av aluminium bruker man bare rundt 5% av energien det tar å utvinne nytt aluminium, som betyr at vi sparer 2,5 kg CO2 per kilo gjenvunnet aluminium.

Glassemballasje

Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger glass kan gjenvinnes. Glassemballasje uten pant skal leveres til gjenvinning uten poser. Glassemballasjen må være ren og tørr før kildesortering. Etiketter kan sitte på. Glass som ikke er emballasje, slik som porselen, steintøy, ildfaste former, krystall eller speil kan inneholde deler som ødelegger gjenvinningsprosessen, så disse må sorteres som restavfall. Resirkulert glass brukes som råstoff i Glasopor skumglass, Glava isolasjon eller for å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass brukes også som refleks i trafikkskilt. Det eksporteres også til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.

Elektrisk og Elektronisk Avfall

Denne kategorien av avfall inkluderer alle produkter som går på strøm eller batteri. Disse produktene kan du levere gratis til en forhandler som selger slike produkter eller til kommunale mottak. Denne typen avfall er fullt av miljøgifter slik som for eksempel klimagasser og tungmetaller. Du må derfor levere dette avfallet til gjenvinning slik at miljøgifter ikke slippes ut. I tillegg kan plasten i denne typen produkter gjenvinnes.

Drikkekartong

Drikkekartonger for drikkevarer som blant annet melk, juice, drikkeyoghurt og kartonger for sauser og puddinger, vaffelrøre, pannekakerøre, tomatpuré og sauser lages av fibere som er nye i omløp, og kan derfor gjenvinnes flere ganger. Ved gjenvinning av en drikkekartong brukes bare en fjerdedel av energien i forhold til produksjon fra nytt trevirke. Mange papirfabrikker bruker drikkekartonger i sin produksjon av blant annet ny emballasjekartong som pizza- og cornflakes esker. Skyll og brett kartongen før du kildesorterer den. Du kan skrive navn og telefonnummer på kartongen for en sjanse til å vinne opptil Kr.100.000 i returkartonglotteriet.

Bølgepapp

Bølgepapp som ofte blir brukt som emballasje til for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, er fullstendig gjenvinnbart. Bølgepappen består av flere lag papir laget av cellulosefiber. Ett kilo bølgepapp som gjenvinnes sparer ett kilo CO2. Bølgepapp og brunt papir brettes sammen før det leveres til gjenvinning. Etter gjenvinning selges bølgepappen videre til papirfabrikker der den brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og emballasje.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helsefarlige og miljøfarlige stoffer. Dette avfallet må håndteres forsvarlig ettersom det vil kunne føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen om det er kastet som restavfall. Farlig avfall inkluderer rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, spraybokser og gass, lysstoffrør, sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Dersom du er i tvil er det best å levere dette som farlig avfall. Det er vanligvis gratis å levere denne typen avfall. Farlig avfall pakkes og sendes til behandlingsanlegg der noe gjenvinnes og brukes i nye produkter, mens det som ikke kan brukes om igjen behandles slik at vi unngår utslipp.

Batterier

Batterier inneholder miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv og kadmium. Disse går inn i lukkede kretsløp om de slippes ut i naturen der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur. Alle batterier, små og store, skal leveres til gjenvinning slik at tungmetallene i batteriene I stedet kan bli benyttet til produksjon av nye batterier. Forhandlere er forpliktet til å ta i mot brukte batterier av samme type som de selger gratis. Du kan også levere batteriene på gjenvinningsstasjoner.

Matavfall

Husk at hvis en matvare har gått ut på dato betyr ikke dette nødvendigvis at den ikke kan spises. Spar miljøet og lommeboken ved å lukte og smake på maten før du kaster den. Matavfall som komposteres eller kildesorteres kan bli til næringsrik jord, eller biogass. Noe matavfall kan også bli gjenvunnet som dyrefor.

Hageavfall

Hageavfall omdannes til jord, eller til miljøvennlig drivstoff. Hageavfall består av organisk avfall slik som for eksempel trær, kvist, planter, løv, gress, nedfallsfrukt og lignende. Man kan selv resirkulere denne typen avfall, og mange kommuner og renovasjonsselskap gir rabatt på renovasjonsgebyret om du tar i bruk hjemmekompostering. Hageavfall kan også ofte leveres til gjenvinningsstasjoner. Kjempespringfrø, Tromsøpalme, Hagelupin, Kjempebjørnekjeks er alle svartelistede planter, så disse skal pakkes inn i plast og leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Restavfall

Restavfall er det som ikke passer i noen av de nevnte kategoriene ovenfor. Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er at det brennes for oppvarming eller strømproduksjon.