Global Oppvarming og Immigrasjon

Fra 2006 til 2011 opplevde store deler av Syria en ekstrem tørke som , ifølge klimaforskere, ble forverret som resultat av klimaendring. Tørkeperioden førte til økt fattigdom og innflytting til tettbygde strøk. Tørkeperioden i tillegg til styremåten til det lokale regimet resulterte i rundt 2 millioner internflyktninger i Syria. Disse interne flyktningene bidrog til urolighetene som førte til borgerkrigen, og flyktningstrømmen til Europa som vi opplever nå. Det er store sjanser for at det som skjedde i Syria også kommer til å skje andre steder i tiden som kommer. Ifølge klimaforskere har klimaendringer allerede ført til værforandringer som har bidratt til at deler av Afrika og Midtøsten nå oftere opplever naturkatastrofer slik som flom og tørke som omgjør jordbruksland til ørken, og dreper både dyr og avlinger. Langsiktige værforandringer kommer mest sannsynlig til å tvinge bønder, gjetere og fiskere bort fra deres opphavsområder og inn til tettbygde strøk slik som vi har sett skje i Syria. Konflikter med utspring fra knapphet av vann, mat og andre naturressurser forventes å resultere i stadig større antall “klimaflyktninger”, særlig fra Nord Afrika og Sahel regionen, som er et jordbruksområde på grensen med sahara ørkenen, der ørkenspredning og vannmangel har utartet seg til å bli et sosialt problem som fører til væpnede konflikter og store mengder internflyktninger som drar nordover for å slippe unna fattigdom og lokale konflikter.