Dette er Nullutslippshus

Nye bygg gir gode muligheter for å introdusere løsninger som minimaliserer energibehovet senere. Nullutslippshus er fremtidsrettede bygg som hjelper med å møte energiutfordringene i samfunnet vårt på lang sikt. Framtidens bygg vil ha mer fokus på produksjon og lagring av av fornybar energi for å kunne dekke sitt eget energiforbruk, samtidig som det også blir stadig viktigere å unngå sløsing av energi der dette er mulig. I Norge finnes det en rekke standarder og krav for redusering av varmetap og energibruk.

Passivhus er en type hus som har lavere energibehov enn den nyeste norske kravene for redusering av varmetap og energibruk. Energibehovet til et standard Passivhus er ca 25 % av energibehovet til en ny bolig etter vanlig standard, med et oppvarmingsbehov som ikke skal overstige 15 kWh pr m2 årlig. Viktige prinsipper i design av passivhus er ekstra god isolasjon og tetthet, plassering av mest mulig av vindusarealet mot syd for å oppnå god utnyttelse av lys og varme fra solen, samt ventilasjon med effektiv gjenvinning av varme. I passivhus er det også lagt vekt på bruk av energieffektive hvitevarer og belysning, og at husets energibehov i størst mulig grad skal dekkes av lokalt produsert fornybar energi. Den neste utviklingsfasen etter Passivhus er kalt Plusshus. Med Plusshus design går bygget fra å være en del av energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen. Dette innebærer at huset genererer mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.