Dette er global oppvarming

Heldigvis har vi drivhuseffekten. Drivhuseffekten har fått et ufortjent dårlig rykte, men uten den hadde det faktisk i gjennomsnitt vært 34°C kaldere på jorden enn det er nå. Det er denne naturlige prosessen som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorden, men som alt annet i verden handler det også her om balanse og måtehold. Når vi slipper ut for mye klimagasser, blant annet gjennom vårt forbruk av olje, kull og gass, endrer vi den skjøre balanse i naturen, noe som resulterer i at vi får menneskeskapte klimaendringer. Disse klimaendringene har store konsekvenser for jordens mennesker og natur.

Drivhuseffekten

Et drivhus har som kjent vegger og tak av glass som slipper solstråler inn i drivhuset, men forhindrer solstrålene i å slippe ut igjen. På den måten blir det varmere inne i drivhuset og det holder seg varmt der inne selv om det er kaldt utenfor. Dette gjør det mulig å dyrke grønnsaker selv på en norsk vinter. Klodens atmosfære fungerer på lignende måte som et drivhus, derav navnet drivhuseffekt. Sammensetningen av gasser i atmosfæren vår virker på samme måte som glasset i drivhuset ved at de slipper solstråler inn til jorden, og forhindrer dem fra å slippe ut igjen. Når mengden av klimagasser stiger i atmosfæren blir derfor mer av varmen på jorden.

Karbonsyklusen

Karbon er en fundamental byggestein for liv på jorden. Vi består av karbon, vi spiser karbon til morgen, middag og kvelds, og samfunnene våre er gjennom transport, oppvarming og byggematerialer i stor grad avhengige av karbon. Dette henger sammen med global oppvarming, som kan sies å være et av de største problemene verden står overfor i dag. Karbon går i et kretsløp på jorden som vi kaller karbonsyklusen, og det ligger også naturlig  lagret i atmosfæren, i planter, dyr og annet levende materiale, i havet og i olje, kull og gass under bakken. Når fossilt brennstoff brennes frigjøres tidligere lagret karbon og introduseres inn i dette systemet, og lagres etter hvert blant annet i atmosfæren, som da blir gradvis tykkere og lar jorden holde på mer av solens varme. Resultatet kaller vi global oppvarming.

Klimagasser

Rundt 75% av klimagassene som skyldes menneskelig aktivitet er CO2, men det er ikke den eneste klimagassen, det finnes en rekke andre klimagasser. En annen viktig klimagass som mennesker også produserer er metan, som utgjør ca 17% av globale klimagassutslipp.